จดทะเบียนการค้า แบบ ร้านธรรมดา ได้ที่ไหนค่ะ

จดทะเบียนการค้า แบบ ร้านธรรมดา ได้ที่ไหนค่ะ

หนึ่งความคิดบน “จดทะเบียนการค้า แบบ ร้านธรรมดา ได้ที่ไหนค่ะ

  1. สำนักงานเขต หรือ อำเภอที่ตั้งอยู่ครับ ค่าธรรมเนียม 50 บาท (ไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือยังนะครับ)

ปิดการแสดงความเห็น